Vishnu worshipping at Budhanilkantha, Kathmandu, Nepal